polski   English  
   
polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Od 1920 podtyt.: miesięcznik duchowieństwa diecezji podlaskiej ; Od 1922 podtyt.: wydawnictwo kurii diecezjalnej.Od 1934, nr 3 podtyt.: miesięcznik urzędowy kurii diecezjalnej ; Od 1949 podtyt.: organ urzędowy kurii diecezjalnej.Na k. tyt. rocz. 1920-1921 m.wyd. Łuków."]