polski   English  
   
polski   English  

Similar to publication
Dokumenty pracy zawodowej Jana Makaruka z lat 1945-1968
Found : 103
View:
1. 

Wezwanie do pracy w Szkole Podstawowej nr 182 w Warszawie

Keywords: Makaruk, Jan (1904-1985) , Nauczyciele - Polska - 1944-1989 r. , Zaświadczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pismo w sprawie zatrudnienia Jana Makaruka na stanowisku st. inspektora w Departamencie Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek Ministerstwa Kultury i Sztuki

Keywords: Makaruk, Jan (1904-1985) , Ministerstwo Kultury i Sztuki. Departament Pracy Kultutralno- Oświatowej i Bibliotek , Nauczyciele - Polska - 1944-1989 r. , Zaświadczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Nominacja Jana Makaruka na Naczelnika Wydziału Księgozbiorów i Czytelnictwa w Departamencie Pracy Kulturalno-Oświatowej

Keywords: Makaruk, Jan (1904-1985) , Ministerstwo Kultury i Sztuki. Departament Pracy Kultutralno- Oświatowej i Bibliotek , Nauczyciele - Polska - 1944-1989 r. , Zaświadczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zmiana stanowiska pracy Jana Makaruka w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie

Keywords: Makaruk, Jan (1904-1985) , Ministerstwo Kultury i Sztuki , Nauczyciele - Polska - 1944-1989 r. , Umowa o pracę , Zaświadczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pismo w sprawie powołania Jana Makaruka na członka komisji przetargowej

Keywords: Makaruk, Jan (1904-1985) , Nauczyciele - Polska - 1944-1989 r. , Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) - szkolnictwo i oświata - 1944-1956 r. , Zaświadczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Przyjęcie Jana Makaruka do pracy w Kulturalno-Oświatowym Wydziale Czytelnictwa Zarządu Głównego Związku Samopomocy Chłopskiej

Keywords: Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" , Makaruk, Jan (1904-1985) , Nauczyciele - Polska - 1944-1989 r. , Zaświadczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pismo odmowne w sprawie prośby Jana Makaruka o przeniesienie do pracy w szkolnictwie powszechnym w Warszawie

Keywords: Makaruk, Jan (1904-1985) , Nauczyciele - Polska - 1944-1989 r. , Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) - szkolnictwo i oświata - 1944-1956 r. , Zaświadczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Odpowiedź odmowna Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu na prośbę udzielenia bezpłatnego urlopu na rok szkolny 1948/1949 dla pracy w Towarzystwie Uniwersytetów Ludowych w Warszawie

Keywords: Makaruk, Jan (1904-1985) , Nauczyciele - Polska - 1944-1989 r. , Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) - szkolnictwo i oświata - 1944-1956 r. , Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych , Zaświadczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pokwitowanie odbioru pisma dot. wymiaru uposażenia

Keywords: Komarno (woj. lubelskie ; okręg) - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. , Makaruk, Jan (1904-1985) , Nauczyciele - 1918-1939 r. , Zaświadczenia , Świadectwa pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Makaruk Jan : Praca w oświacie na terenie pow. Biała Podlaska (1930-1945) : dokumenty, świadectwa, zaświadczenia

Keywords: Biała Podlaska (woj. lubelskie ; okręg) - szkolnictwo i oświata - 1918-1939 r. , Makaruk, Jan (1904-1985) , Nauczyciele - praca , Zaświadczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Pismo w sprawie powołania Jana Makaruka na przewodniczącego Komisji do ustalania cen maksymalnych dla przedmiotów dostawy lub robót

Keywords: Makaruk, Jan (1904-1985) , Nauczyciele - Polska - 1944-1989 r. , Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) - szkolnictwo i oświata - 1944-1956 r. , Zaświadczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pismo w sprawie przeniesienia Jana Makaruka na stanowisko nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 182 w Warszawie

Keywords: Korespondencja urzędowa - 1944-1956 r. , Makaruk, Jan (1904-1985) , Nauczyciele - Polska - 1944-1989 r. , Warszawa - szkolnictwo i oświata - 1944-1956 r. , Zaświadczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Pismo rozwiązujące umowę o pracę Jana Makaruka z Ministerstwem Kultury i Sztuki w związku z odejściem na emeryturę

Keywords: Korespondencja urzędowa - 1956-1989 r. , Makaruk, Jan (1904-1985) , Ministerstwo Kultury i Sztuki , Nauczyciele - Polska - 1944-1989 r. , Zaświadczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zmiana warunków umowy o pracę w Centralnym Zarządzie Bibliotek Ministerstwa Kultury w Warszawie

Keywords: Makaruk, Jan (1904-1985) , Ministerstwo Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Bibliotek , Nauczyciele - Polska - 1944-1989 r. , Zaświadczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Pismo w sprawie zakwalifikowania Jana Makaruka na stanowisko Naczelnika Wydziału

Keywords: Makaruk, Jan (1904-1985) , Ministerstwo Kultury i Sztuki , Nauczyciele - Polska - 1944-1989 r. , Zaświadczenia

Find similar objects  |  Add to bibliography