polski   English  
   
polski   English  

Informacje

Biblioteka

Opis projektu

Bialska Biblioteka Cyfrowa to biblioteka utworzona w grudniu 2009 roku w ramach projektu MKiDN Mecenat 2009 i zarządzana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej. Jej celem jest publikacja szerokiemu audytorium bogatych i różnorodnych materiałów regionalnych zgromadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej.

Docelowo zakłada się możliwość włączenia regionalnych materiałów i kolekcji dotyczących Południowego Podlasia, przechowywanych w rodzinnych, parafialnych, bibliotecznych i instytucjonalnych archiwach oraz dorobku naukowo-dydaktycznego pracowników wyższych uczelni funkcjonujących w mieście i regionie.