Do autorów i wydawców

Zapraszamy autorów i wydawców regionalnych do publikowania w Bialskiej Bibliotece Cyfrowej!

 

Bialska Biblioteka Cyfrowa udostępnia bez przeszkód prace dotyczące południowego Podlasia, nieobciążone restrykcjami prawa autorskiego i pozostające w tzw. domenie publicznej. Pozostałe utwory wymagają zgody autorów i właścicieli praw autorskich na ich upublicznienie. Twórcy Bialskiej Biblioteki Cyfrowej zwracają się z prośbą  do autorów i wydawców o pomoc i  współpracę w tym zakresie.

  1. Autorzy  mogą dostarczyć do biblioteki cyfrowej swoje prace  po uprzednim podpisaniu licencji autorskiej precyzującej warunki udostępniania dokumentu online.
  2. Wydawca może wyrazić zgodę na umieszczenie swojej publikacji w bibliotece cyfrowej po uprzednim podpisaniu licencji wydawniczej precyzującej warunki jej udostępniania online.
  3. Jeżeli  autor zawarł umowę z wydawcą lub inną instytucją na to samo dzieło oraz  na tym samym polu eksploatacji (Internet), powinien sprawdzić dokładnie warunki umowy.
  4. Jeżeli do biblioteki cyfrowej wpłynie uzasadniony protest związany z prawem autorskim, upublicznione wcześniej dzieło zostanie przesunięte do archiwum zamkniętego.

Wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem swoich publikacji czy wydawnictw w Bialskiej Bibliotece Cyfrowej prosimy o wypełnienie odpowiedniej umowy licencyjnej oraz przesłanie jej (po podpisaniu dwóch egzemplarzy) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 12 a
21-500 Biała Podlaska


Wszelkich informacji związanych z zawieraniem umów udziela:

Hanna Bajkowska - Pracownia Digitalizacji Zbiorów MBP, ul. Warszawska 12 a, tel. 83 341 60 14, e-mail: bbc@mbp.org.pl


DO POBRANIA:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji